Amasya Valimiz Sayın Osman VAROL'u bilgilendirme Toplantısı

2018 YILI İÇERİSİNDE FAALİYETE BAŞLAYACAK OLAN “SULUOVA BİYOGAZ SANTRALİ” İLE BİYOLOJİK ATIKLAR ELEKTRİK ENERJİSİ VE ORGANİK GÜBRE’YE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Ahi Suluova Biyogaz Enerji Üretimi San. ve Tic. A.Ş. ile Amasya Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin ortak projesi ile hayata geçirilecek olan “Suluova Biyogaz Santrali” için Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Bahadır ve Birlik Başkanı Eshem Kodoman Valimiz Dr. Osman Varol’a bilgi sundu. 

Bu proje ile ilçe sınırları içinde bulunan yaklaşık 50.000 adet büyükbaş besi hayvanı dışkısı (3 yıl içinde 100.000 adet olması bekleniyor), 400.000 adet yumurta tavuğu dışkısı (1 yıl içinde 1.800.000 adet olması bekleniyor), yılda 30.000-36.000 ton şeker pancarı küspesi, 3.600 ton yaş mısır silajı, soğan ve benzeri tarımsal atıklar (20.000 ton/yıl) ve mezbaha atıkları ile birlikte yılda yaklaşık 600.000 ton atıktan 25 - 28 milyon m3 biyogaz üretilmesi planlanmaktadır. 

6,5 MWe Entegre Biyogaz Enerji Santral Projesi Besi OSB içerisinde inşa edilecektir. Elektrik Enerjisi ve Organik Granül Gübre üretimi amaçlı olarak kurulacak tesisten yaklaşık 45 - 50 milyon kWh/YIL Elektrik Enerjisi ve 40.000 - 50.000 ton civarında Organik Gübre üretilecektir. 

Bu entegre projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 50 milyon €, inşaat süresi 1 yıl ve işletme ömrü ise 30 yıl olarak planlanmıştır. Suluova Besi OSB içerisinde inşaatı devam etmekte olan tesislerin inşaatında 150 kişi, işletme içerisinde de 70 kişi istihdam edilmektedir. 

5 üniteli tesisin ilk iki ünitesinin 2018 yılı sonuna kadar, kalan 3 ünitenin de 2019 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. 

Suluova İlçesinde bulunan yaklaşık 1.000 adet besi çiftliğindeki 50.000 adet büyükbaş hayvan atıklarının düzensiz ve kontrolsüz olarak Tersakan Çayına zorunlu olarak deşarjı, öncelikle çevre ve insan sağlığını direkt olarak olumsuz etkilemesinin yanı sıra, görüntü ve koku kirliliği de yaratmaktadır. 

Hayvansal dışkının karbon salınımına olan olumsuz etkilerinin önüne geçilerek, ülkemizin uluslararası alanda bazı yükümlülüklerinden kurtulması da sağlanacaktır. ÇED raporunda da bahsedildiği gibi karbon kredi hizmet alımı için uzman bir şirket ile sözleşme imzalanmıştır. 

Tesiste oluşan sıcak su buharı, Suluova Belediyesi ile iş birliği içerisinde kamu kuruluşlarının ısıtılmasına imkân sağlayacaktır. 

Yine Suluova Kaymakamlığı (Özel İdare) ve Suluova Belediyesi ile birlikte geliştirilecek olan yaklaşık 2.000 dönüm mera arazisi üzerine, tesiste üretilen organik gübre ve buhar ile seracılık projesi planlanmaktadır. Bu sayede istihdam sağlanacak ve mısır silajı üretimi ile birlikte bölge ekonomisine katkı sağlanacaktır. 

Tesiste üretilecek her 1 kWh enerji karşılığı olarak ithal edilen enerji için yurt dışına ödeyeceğimiz döviz nedeni ile oluşacak cari açığa ve dolayısıyla ülke ekonomisine olumlu katkı sağlanacaktır. 

Valimiz ilimizin ekonomisine, istihdamına ve üretimine çok büyük katkı sağlayacak olan bu tesisin en kısa sürede faaliyete geçmesi temennisinde bulunarak yöneticilere teşekkürlerini iletti.
Aramıza katılmak ister misiniz?
CV GÖNDER