Proje Hakkında

Proje Hakkında Özet Bilgi

İlçemiz sınırları içinde bulunan büyükbaş besi hayvanı dışkısı, yumurta tavuğu dışkısı, şeker pancarı küspesi, soğan ve benzeri tarımsal ve mezbaha atıklarından biyogaz üretilecektir. Elektrik Enerjisi ve Organik & Organamineral Katı ve Sıvı Gübre üretimi amaçlı olarak kurulacak tesisten Elektrik Enerjisi ve gübre üretilecektir.

Bu entegre projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 30 milyon €, inşaat süresi 1 yıl ve işletme ömrü ise 30 yıl olarak planlanmıştır. Proje için EPDK’dan Üretim Lisansı 21.09.2017’ de ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından da ÇED Olumlu Raporu 28.03.2017 tarihinde alınmıştır. Santralın inşaatına ise Nisan 2018’de başlanmıştır. Tesisin 1. Ünitesinin (1,067 MWe ) Ekim 2018 tarihine Geçici Kabulü yapılmıştır.

Projenin Amaçları

Suluova ilçesi başta olmak üzere Amasya ile komşu ilçelerinde bulunan büyükbaş hayvan atıklarının düzensiz ve kontrolsüz olarak Tersakan Çayına zorunlu olarak deşarjı, öncelikle çevre ve insan sağlığını direkt olarak olumsuz etkilemesinin yanı sıra, görüntü ve koku kirliliği de yaratmaktadır.

Hayvansal dışkının karbon salınımına olan olumsuz etkilerinin önüne geçilerek, ülkemizin uluslararası alanda bazı yükümlülüklerinden kurtulması da sağlanacaktır. ÇED raporunda da bahsedildiği gibi karbon kredi hizmet alımı için uzman bir şirket ile sözleşme imzalanmıştır.

Ekonomik Katkıları

Tesiste üretilecek her 1 kWh enerji karşılığı olarak ithal edilen enerji için yurt dışına ödeyeceğimiz döviz nedeni ile oluşacak cari açığa ve dolayısıyla ülke ekonomisine olumlu katkı sağlanacaktır.

Bölgeye Katkıları

Çevre Temizliği

Öncelikle proje ile Suluova ilçesi başta olmak üzere Amasya ile komşu ilçelerinde çok önemli sorun olan söz konusu çevresel kirlilikler ortadan kalkacaktır.

Bölge Ekonomisi

Mevcut hayvan dışkıları, tarımsal ve mezbaha atıkları değerlendirilerek bertaraf edilmiş olacak; ayrıca yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

Katma Değer

Yaklaşık 30 yıl faaliyetini sürdürecek tesiste, personel, malzeme ve ekipman ihtiyacı öncelikle yöreden karşılanacağı için Suluova’ya ekonomik olarak da oldukça önemli katma değer olacaktır. Tesisten elde edilecek Organamineral Granül Gübre piyasaya göre daha uygun fiyat ve vadelerle yöredeki çiftçilere verilecektir. Dolayısıyla çiftçilerimizin kimyasal gübre kullanmaları kısmen önlenerek, organik tarıma geçmesi desteklenecek ve sonuçta daha kazançlı çıkmaları sağlanacaktır.

Temiz Enerji

Gelecek nesillerimiz daha temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrede yetişecektir.

Aramıza katılmak ister misiniz?
CV GÖNDER