Doğal Dönüşüm

Çevre ve insan sağlığına direkt etki eden; koku ve görüntü kirliliği yaratan hayvansal ve tarımsal atıklar, tesisimizde temiz enerjiye kalanlar da gübreye çevriliyor.

İlçemiz sınırları içinde bulunan büyükbaş besi hayvanı dışkısı, yumurta tavuğu dışkısı, şeker pancarı küspesi, soğan ve benzeri tarımsal ve mezbaha atıklarından biyogaz üretilecektir. Elektrik Enerjisi ve Organik & Organamineral Katı ve Sıvı Gübre üretimi amaçlı olarak kurulacak tesisten elektrik enerjisi ve gübre üretilecektir.


  • Elektrik Enerjisi Üretimi
  • Organik &
    Organamineral Gübre

  • Atık Bertarafı

  • Biyogaz Üretimi

Bölgeye Katkıları

Öncelikle proje ile Suluova ilçesi başta olmak üzere Amasya ile komşu ilçelerinde çok önemli sorun olan söz konusu çevresel kirlilikler ortadan kalkacaktır. Mevcut hayvan dışkıları, tarımsal ve mezbaha atıkları değerlendirilerek bertaraf edilmiş olacak; ayrıca yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

Yaklaşık 30 yıl faaliyetini sürdürecek tesiste, personel, malzeme ve ekipman ihtiyacı öncelikle yöreden karşılanacağı için Suluova’ya ekonomik olarak da oldukça önemli katma değer olacaktır.

Ekonomiye Katkıları

Tesiste üretilecek her 1 kWh enerji karşılığı olarak ithal edilen enerji için yurt dışına ödeyeceğimiz döviz nedeni ile oluşacak cari açığa ve dolayısıyla ülke ekonomisine olumlu katkı sağlanacaktır.

Aramıza katılmak ister misiniz?
CV GÖNDER